ناهنجاري هاي رفتاري كودكان

ناهنجاری های رفتاری کودکان

Posted on ۲ CommentsPosted in کودک

ناهنجاری های رفتاری کودکان درک توقعاتی که از شما بعنوان اولیاء وجود دارد تربیت کودک برای هر فرد تحت هر شرایطی آسان نیست. کمبود وقت و توان، امکانات مالی، می تواند باعث شود که در بسیاری مواقع احساس کنید قدری تحت فشار و دلواپس هستید. ولی اگـر عـلاوه بـرای ایـن مشکلات، فرزندتان هم از ناهنجاری […]

حقوق و مسئوليت كودكان

حقوق و مسئولیت کودکان

Posted on ۱ CommentPosted in کودک

حقوق و مسئولیت کودکان حقوق قانونی کودکان به تدریج و همزمان با رشدشان بدست می اید. به آنها یادآوری کنید که حقوق همواره با مسئولیت می آید و به آنها کمک کنید که برای حقوقی جدیدی که بدست می آورند آماده شوند. برخی از حقوقی که متناسب با سن کودکان در بریتانیا وجود دارد آنها […]

تاثير خانواده بر تفاوتهاي فردي فرزندان

تاثیر خانواده بر تفاوتهای فردی فرزندان

Posted on Leave a commentPosted in کودک

تاثیر خانواده بر تفاوتهای فردی فرزندان انواع تاثیر خانواده بر تفاوتهای فردی فرزندان : مقتدر ترین واحد اجتماعی تاثیر گذار بر تفاوت های فردی انسان واحد خانواده است. خانواده اولین محیط اجتماعی کودک است و تاثیر گذاری هر خانواده نسبت به دیگر خانواده ها متفاوت است که به عواملی ارتباط دارد به شرط زیر : […]

برنامه تعطیلات ایام نوروز

Posted on Leave a commentPosted in کودک

برنامه تعطیلات ایام نوروز این ایام با تحویل سال نو شروع میشود و معمولا ً تا  پایـان روز سـیزدهم فـروردینادامه پیدا می کند. ایام نوروز  یکی از قدیمی ترین اعیاد است و رسومات خاصی بـرای آن درنظـر گرفتـه شده و همه این مراسـم دارای پیـام هـای اخلاقـی و آموزنـده بـوده و سـینه بـه سـینه و  […]