روابط صمیمانه

روابط صمیمانه

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

روابط صمیمانه فرض کنید کھ اگر شما تنھا انسان روی زمین بودید، تمایلی بھ انجام ھیچ کاری نداشتید. چھ لذتی داشت کھ انسان نقاشیای بکشد کھ ھیچکس آن را نمیبیند؟ چھ فایدهای دارد کھ شخصی یک قطعھ موسیقی بسازد کھ کسی آن را نمیشنود. چھ سودی خواھد داشت کھ کسی دست بھ اختراع چیزی بزند […]

شناخت فرهنگ

شناخت فرهنگ

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

شناخت فرهنگ از نقطه نظرها و رفتارهای موجود در محیط کار یادداشتی تهیه کنید، تا شیوه برخورد سازمان با استرس را ارزیابی کنید. اگر استرس جزء لاینفک یک شغل باشد، چه بهتر آنکه با استرس شغل خود کنار بیاییم و فعالیت های کاری را تغییر ندهیم. در فرهنگ های کاری خاص، استرس امری اجتنا بناپذیر […]

7 مورد از بهترين ورزشها براي كاهش استرس

۷ مورد از بهترین ورزشها برای کاهش استرس

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

۷ مورد از بهترین ورزشها برای کاهش استرس ۱ ماشین خود را در پارکینگی که از اداره شما، دور است، پارک کنید و سعی کنید که مقداری از راه را، پیاده طی کنید. ۲ در مسیر بازگشت به طبقات پایین، به جای پلکا نهای متحرک، از پله ها استفاده کنید. ۳ قبل از آنکه نان […]

تناسب اندام چه نقشي دارد؟

تناسب اندام چه نقشی دارد؟

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

تناسب اندام چه نقشی دارد؟ این یک حقیقت پزشکی است که افرادی که تناسب بدنی دارند، نسبت به افراد ضعیف تر ظرفیت بالاتری برای تحمل استرس دارند. اگر شما از نظر بدنی قوی هستید، می توانید عکس العمل های مناسب تری نسبت به تغییرات فیزیکی، روانی و محیطی، نشان دهید. طبق نظر فیزیولوژیست ها، یک […]

تمريناتي براي كاهش استرس

تمریناتی برای کاهش استرس

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

تمریناتی برای کاهش استرس ۱ خود را سازمان دهید. برای این که استرس خود را به روش اثربخشی اداره نمایید، باید از روشهای مناسب تخصیص زمان و انرژی برای انجام کارها بهره گیرند. ۲ با نظارت بر افراد و اشیای اطراف خود بر خویشتن مسلط شوید. بدین ترتیب شما می توانید ضمن حمایت خویش، از […]

چگونه با آرامش و بدون نگرانی زندگی کنیم؟

چگونه با آرامش و بدون نگرانی زندگی کنیم؟

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

چگونه با آرامش و بدون نگرانی زندگی کنیم؟   خداوند هرگز قولی نداده که ما را از مشکلات دور نگه می دارد. او هیچوقت نگفته است که ما طوفانی در زندگی نخواهیم داشت ولی گفته است که در دل طوفان، به ما آرامش می دهد. خداوند این را آرامشی بالاتر از درک و فهم ما […]

برخی از مزایای دوست داشتن خود

مشاوره زناشویی (برخی از مزایای دوست داشتن خود) ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

مشاوره زناشویی (برخی از مزایای دوست داشتن خود) ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶ ۱ یکی از مزایای دوست داشتن خود، این است که بهواسطه داشتن یک حال خوب میتوانیم بر روی دیگران تأثیر مثبت بگذاریم. هنگامی هم که بتوانیم روی دیگران تأثیر مثبت بگذاریم به مراتب از دید آنها فرد جذابتر، محبوبتر و قابل اعتماد تری دیده میشویم. -۲ […]

مشاوره خانواده برای دختران

مشاوره خانواده برای دختران

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

بهترین مشاور خانواده برای دختران.  برای ملاقات یا از طریق فضای مجازی با بهترین مشاور خانواده برای دختران در تهران با شماره ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶–۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰-۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰ در تماس باشید شما می توانید در مورد مشاور خانواده برای دختران به صورت حضوری در تهران- نیاوران چهارراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه دوم شمالی بانک پاسارگاد داشته باشید […]