استرس در محيط خانه

استرس در محیط خانه

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده

استرس در محیط خانه غلبه بر استر سهای خانه داری ۱ فهرستی از کارهایی را که انجام می دهید، تهیه کنید. اگر فهرست ناعادلانه باشد، سعی کنید، وظایف را به طور مساوی تقسیم کنید. کارهایی را که هر روز باید انجام شوند، از کارهایی که فقط هفته ای یا ماهی یک بار انجام می شوند، […]