مشاوره طلاق با متخصص روانشناسی

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره ازدواج

مرکز مشاوره طلاق باذ متخصص روانشناس با شماره ۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰ پاسخگوی سوالات شما به صورت شبانه روزی میباشد.بری کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرین. مشاوره طلاق با متخصص روانشناس به صورت حضوری و یا تلفنی میباشد. دکتران مشاوره طلاق با متخصص روانشناس به شما کمک میکند تا در هر شرایط و تایمی به دکتر خود وصل شوین […]

مشاوره خانواده تلفنی فوری

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده

مشاوره خانواده تلفنی فوری به شما کمک میکند تا در مواقع اورژانسی به مشاور خود در ۲۴ ساعت شبانه روز وصل شوین.شماره های ما ۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰ پاسخگو میباشد.شماره مشاوره خانواده تلفنی فوری ۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰ میباشد. شماره های ثابت مشاوره خانواده ما در سایت ها مشاهده کنین. مشاوره خانواده تلفنی فوری در کمتر از ۱۰ دقیقه به دکتر […]

روابط صمیمانه

روابط صمیمانه

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

روابط صمیمانه فرض کنید کھ اگر شما تنھا انسان روی زمین بودید، تمایلی بھ انجام ھیچ کاری نداشتید. چھ لذتی داشت کھ انسان نقاشیای بکشد کھ ھیچکس آن را نمیبیند؟ چھ فایدهای دارد کھ شخصی یک قطعھ موسیقی بسازد کھ کسی آن را نمیشنود. چھ سودی خواھد داشت کھ کسی دست بھ اختراع چیزی بزند […]

شناخت فرهنگ

شناخت فرهنگ

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

شناخت فرهنگ از نقطه نظرها و رفتارهای موجود در محیط کار یادداشتی تهیه کنید، تا شیوه برخورد سازمان با استرس را ارزیابی کنید. اگر استرس جزء لاینفک یک شغل باشد، چه بهتر آنکه با استرس شغل خود کنار بیاییم و فعالیت های کاری را تغییر ندهیم. در فرهنگ های کاری خاص، استرس امری اجتنا بناپذیر […]