شناخت فرهنگ

شناخت فرهنگ

Posted on Posted in مشاوره

شناخت فرهنگ

از نقطه نظرها و رفتارهای موجود در محیط کار یادداشتی تهیه کنید، تا
شیوه برخورد سازمان با استرس را ارزیابی کنید. اگر استرس جزء لاینفک
یک شغل باشد، چه بهتر آنکه با استرس شغل خود کنار بیاییم و
فعالیت های کاری را تغییر ندهیم. در فرهنگ های کاری خاص، استرس
امری اجتنا بناپذیر است. شرکت های نفت و معدن از کارمندان خود
انتظار دارند که، مدت زمان بیشتری را دور از خانه بگذراند. شرکت های
مشاور، مدیریت و بانکها و موسسات سرمایه گذاری از کارکنان خود
می خواهند، برای ساع تهای طولانی کار کنند. تشخیص آستانه تحمل
میزان استرس در محیط کار بسیار مهم است، چه بسا پنهان کردن
استرس، تحمل تاثیرات بلند مدت استرس را دشوارتر کند.

شناخت فرهنگ
شناخت فرهنگ

تغییر نظرها و عقاید

اگر سازمان شما استرس محیط کار را نادیده می گیرد، سعی کنید
مسئولان سازمان را وادار کنید تا با آگاه شدن از تحقیقات جدید، اثرات
استرس را جدی بگیرند. برای نمونه، خاطر نشان کنید که استرس چقدر
می تواند با ایجاد کارگریزی کارکنان، به شرکت خسارت واردکند و توضیح
دهید که سایر شرکت ها به چه میزان سرمای ه خود را متوجه این مسئله
کرده اند. به کارفرمایان یادآوری کنید که بهره وری معمولاً وقتی بالا
می رود که کارمندان شاد و خوشحال هستند.

شناخت فرهنگ
شناخت فرهنگ

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *