استرس در محيط خانه

استرس در محیط خانه

Posted on Posted in دسته‌بندی نشده

استرس در محیط خانه

غلبه بر استر سهای خانه داری

۱ فهرستی از کارهایی را که انجام می دهید، تهیه کنید. اگر فهرست
ناعادلانه باشد، سعی کنید، وظایف را به طور مساوی تقسیم کنید.
کارهایی را که هر روز باید انجام شوند، از کارهایی که فقط هفته ای یا
ماهی یک بار انجام می شوند، جدا کنید.
۲ اهداف شما باید انعطاف پذیر باشد.
۳ به خاطر داشته باشید که شما پدر همسر خود نیستید، بلکه شما
شریک او هستید. توجه کنید که فقط یکی از شما نباید کمک دریافت
کند. مسئولیت ها باید مساوی باشند.

استرس در محیط خانه
استرس در محیط خانه

۴ اگر در تعیین کارها دچار مشکل هستید، سعی کنید وظایف اصلی را
روی یک تکه کاغذ بنویسید. هر هفته کارهای جدیدی را انجام دهید.

۵ اگر انجام کارهای خانه برای شما سخت است سعی کنید، کارهای
مختلف را در طول هفته های مختلف انجام دهید.
۶ وظایف خانه را طوری ترتیب دهید که همه افراد منزل در انجام آن
مشارکت داشته باشند. بچه ها نیز می توانند در کارهای خانه سهیم شوند.
شما به فرزندان خود اجازه ندهید که با باورهای خاص جنسیتی درباره
کارهای خانه بزرگ شوند.

استرس در محیط خانه
استرس در محیط خانه

۷ اگر موارد دیگری هم وجود داشت، سعی کنید کسی را استخدام کنید.
مثلاً استخدام فردی به عنوان مستخدم خانه، باغبان، پرستار بچه معمولاً،
بهتر از نزاع بر سر کارهای غیراساسی است؛ البته اگر بتوانید از عهده
هزینه آن برآیید.

 

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii

One thought on “استرس در محیط خانه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *